aktualizované: 20.11.2022 20:47:47 

AKTUÁLNY termín plenéra


                                        Aktuálny termín
                                      výtvarného plenéra
                                      v Banskej Štiavnici
                                             
 
sobota
                                              2022 
                                             uzávierka prihlášok na plenér
                                                
s platbou do ......

 

Pokiaľ si chcete zakresliť alebo zamaľovať
v prostredí starobylej Banskej Štiavnice,
pozývame Vás na jednodňový umelecký výlet. 


Celodenný kurz bude prebiehať priamo v centre Banskej Štiavnice
v historickej budove ZUŠ-ky na Trojičnom námestí.
Budeme napríklad robiť perokresbu a maľbu zákutí Banskej Štiavnice.
V dispozícii bude aj busta alebo zátišie.

Bližšie info a prihlásenie
na 
mobil:  +421 915 708 211 
počet študentov v triede
5 - 7
uzávierka prihlášok a platba


týždeň pred termínom
cena kurzu
95 €
trvanie kurzu
7 hodín
od 11.00 do 18.00

V cene kurzu nie je zahrnutý výtvarný materiál ani pomôcky.
Študent si prinesie vlastné farby, štetce, ceruzky, gumu, tuš, pierka, papier, plátno, atď ...

Bližšie poradím pri telefonickom prihlásení.

Teším sa na príjemnú spoluprácu a pekné diela, ktoré si odnesiete domov.

 

Platba za celodenný plenér:

Prihlášky sa uzatvárajú najneskôr týždeň pred termínom kurzu.
Platba bankovým prevodom musí prebehnúť najneskôr týždeň pred termínom kurzu!

Pri svojvoľnej neprítomnosti študenta 
sa zaplatená cena kurzu nevracia !

Môže dostať jeden náhradný termín.
 

 Prevod na bankový účet: 
 94021901/6500  - Poštová banka
 IBAN:  SK9065000000000094021901

Kontakt objednávky:  
mobil:  +421 915 708 211 

mobil:  +421 905 848 221 
mail:  tarinova-art@tarinova-art.com
facebook.com/kurzytarinova

 

* * *

Aktuálne prebiehajú individuálne kurzy
v mojom súkromnom ateliéri v Nitre.
 

  Ďakujem Vám za Váš záujem o môj výtvarný kurz.