aktualizované: 20.11.2022 20:47:47 

Niečo o mne


Ako dieťa som milovala 
zvieratá a obdivovala prírodu.   
Výtvarnou tvorbou vyjadrujem svoj obdiv k stvoreniu,
lebo verím, že všetko okolo nás nevzniklo náhodou,
ako ani obrazy nemôžu vzniknúť náhodou.

   Výtvarné umenie sa o mňa zaujímalo už počas detských liet chodením na ZUŠku.  Stredoškolské štúdium som začala ako rodená Daniela Vachálková umeleckou priemyslovkou - "známou bratislavskou Šupkou" na Palisádach v mojej rodnej Bratislave v odbore  propagačnej grafiky a následne som pokračovala v štúdiu na Vysokej škole výtvarných umení
v odbore ilustračná grafika.  Na VŠVU som mala vzácnu a osobnú príležitosť spoznať prácu elít slovenskej výtvarnej scény ako Albína Brunovského či Igora Rumanského, ktorí ma predagogicky viedli.

Školské vzdelanie: 

  • Stredná umelecko-priemyselná škola v Bratislave:
    1976 -1980 odbor: propagačná grafika.

  • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave:
    1982 -1986 odbor: ilustračná grafika.
    Profesori: ak.mal. Albín Brunovský a ak.mal. Igor Rumanský

Už počas štúdia som ilustrovala poviedky slovenských a zahraničných autorov, uverejňovaných v časopise Slovenka. Som autorkou výtvarného obalu pre zborník: "Európska gitarová hudba", ktorý vydalo vydavateľstvo Opus Bratislava 1990.

 
Som laureátkou súťažnej výstavy Vysokých škôl výtvarných umení v Prahe,
na ktorej som dostala cenu za grafickú mezotintu: "Svadobná cesta"
.

Výtvarné diela tvorím pre priamy predaj v Umeleckých Dielach na Slovensku
a časť aj na objednávky. Moje obrazy sa tak nachádzajú v súkromných zbierkach
okrem Európy aj v Austrálii,  Japonsku,  Ázii,  Kanade, 
 Amerike a kadetade.

Svoje obrazy ladím romanticky až rozprávkovo, často typicky v dvoch-troch farebných tónoch. Dramatický kontrast stretnutia svetla s tmou, zvláštne presvitanie svetiel
a záhadná atmosféra obrazov,  je docielená vlastnou technikou práce a farebných kombinácií.  A to, že som študovala ilustračnú grafiku, sa určite odráža v mojej tvorbe,
lebo aj mnohé moje obrazy pôsobia ako ilustrácia.