aktualizované: 15.05.2022 22:45:51 

Certifikát absolventa


Tento "Certifikát" úspešného zvládnutia techník, môžu žiaci obdržať po absolvovaní
minimálne 3-mesačného výtvarného kurzu. Certifikát je vo formáte A4.
O vydanie absolventského certifikátu si môžu požiadať aj dodatočne tí žiaci,
ktorí už ukončili výtvarný kurz. 

Vystavenie Certifikátu = 10 €

 tip:1                                                                 tip: 2