aktualizované: 20.11.2022 20:47:47 

Certifikát absolventa


Tento "Certifikát" úspešného zvládnutia techník, môžu žiaci obdržať po absolvovaní
minimálne 3-mesačného výtvarného kurzu. Certifikát je vo formáte A4.
O vydanie absolventského certifikátu si môžu požiadať aj dodatočne tí žiaci,
ktorí už ukončili výtvarný kurz. 

Vystavenie Certifikátu = 10 €