aktualizované: 08.03.2024 13:23:40 

PLATBA ZA OBRAZY


Pod každým obrazom je uvedený konkrétny kontakt, 
kde sa dané dielo nachádza na zakúpenie.

Prevod na tento bankový účet 
použite iba pri kúpe diela zo súkromného ateliéru v Nitre:

  •  16140366/6500  - Poštová banka
     IBAN:  SK3365000000000016140366
     BIC:    POBNSKBA

Kontakt objednávky:  
mobil:  +421 915 708 211 

mail:  tarinova-art@tarinova-art.com

 

Ďakujem za Váš nákup môjho obrazu.